Waterdunen

, Breskens

Ten noorden van Groede tussen Groese Duintjes en Schoneveld bij Breskens ligt het nieuwe 350 hectare grote recreatiegebied “Waterdunen”. Lees verder

Ten noorden van Groede tussen Groese Duintjes en Schoneveld bij Breskens ligt het nieuwe 350 hectare grote recreatiegebied “Waterdunen” op het terrein van de voormalige camping “Napoleon Hoeve” en de aangrenzende “Oud- en Jong Breskenspolder”. 

Initiatiefnemer Molencaten en de stichting “Het Zeeuws Landschaap” bouwen met steun van de provincie Zeeland en de gemeente Sluis een combinatie van versterkte kustversterking, kunstmatig aangelegde natuurgebieden en moderne vakantieaccommodatie ten zuiden van de vuurtoren van Breskens. Zo zorgt een dijksluis, de Getijdenduiker, ervoor dat het zoute zeewater gecontroleerd het polderland overstroomt en bij eb weer wegvloeit. 

Vier buizen leiden door de dijk, waarvan er drie het zoute water bij hoog water in de “waterduinen” laten stromen en bij laag water weer naar buiten. De vierde buis voert het overtollige polderwater af uit de aangrenzende gebieden van de “Waterdunen”.

, Breskens