Westerschelde

De Westerschelde is de grootste meergeulige riviermonding in Noordwest Europa en het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Lees verder

De Westerschelde is de grootste meergeulige riviermonding in Noordwest Europa en het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Dit internationaal unieke natuurgebied met haar slikken, schorren, platen en ondiep water is een belangrijk tankstation voor vogels en een kraamkamer voor vis. In het gebied verblijven grote aantallen van meer dan veertig soorten broed- en trekvogels. De gehele riviermonding is aangewezen als beschermd natuurgebied.