Westerschelde

De Westerschelde is de grootste meergeulige riviermonding in Noordwest Europa en het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verb...